DORADZTWO I USŁUGI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Nadzór środowiskowy

 

Oferujemy usługi w zakresie nadzoru środowiskowego podczas projektowania oraz budowy przedsięwzięć infrastrukturalnych. 
Zapewniamy wsparcie podczas prac projektowych a także realizacji robót budowlanych w zakresie wypełniania obowiązków i zaleceń wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, wymagań prawnych ochrony środowiska, a także dokumentów wykonawczych.
W przypadku wymaganego nadzoru przyrodniczego w wąskim zakresie współpracujemy również ze specjalistami nadzoru przyrodniczego tj: herpetolog, chiropterolog, ornitolog, entemolog, botanik, fitosocjolog.


Zakres usług:

  • weryfikacja dokumentów Wykonawcy w zakresie uzyskania decyzji środowiskowej,
  • weryfikacja dokumentów Wykonawcy w zakresie zgodności z wymaganiami określonymi w decyzji środowiskowe oraz dokumentacji kontraktowej,
  • monitorowanie postępu w uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a w szczególności: opinii i uzgodnień,
  • opiniowanie przygotowanego przez Wykonawcę Raportu OOŚ zgodnie ze szczegółowymi postanowieniami prawnymi i specyfikacjami,
  • opiniowanie projektów budowlanych/wykonawczych w zakresie zgodności z wymaganiami określonymi w decyzji środowiskowe oraz dokumentacji kontraktowej,
  • nadzór nad realizacją robót związanych z ochroną środowiska, współpraca z organizacjami ekologicznymi,
  • monitorowanie przez cały czas trwania kontraktu, wywiązywania się Wykonawcy Robót z obowiązków przestrzegania odpowiednich norm i przepisów z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody,
  • zwracanie uwagi na ewentualne negatywne skutki spowodowane działaniami Wykonawcy w związku z realizacja Robót i podejmowanie działań zmierzających do niezwłocznej poprawy sytuacji,
  • przygotowywanie raportów,
  • udział w naradach koordynacyjnych.

 

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij